Del 14 de setembre al 20 d’octubre de 2023 es pot presentar la sol·licitud per a la concessió d’ajuts per a l’assistència d’infants i joves a activitats extraescolars que es porten a terme a Ripoll al llarg d’aquest curs 2023-24.

La sol·licitud es pot entregar mitjançant una instància genèrica que es pot realitzar a través del web municipal (entreu en aquest enllaç) o bé presencialment, degudament emplenada, a l’Ajuntament (per a una atenció més ràpida, es pot demanar cita prèvia al 972 71 41 42).