Edició del dia 26-03-2017  

Impey, el més ràpid el dia de la desfeta de Froome
07:44 | Aquest diumenge és un dia complicat, però no hauria d'haver-hi problema per mantenir el liderat", ha tancat, optimista