logo
Imprimir
27-08-2019 | 09:19hs
•LA SELVA

El nou equip de govern de Tossa ha creat l'Àrea d'Igualtat de gènere

Un canvi en les dinàmiques institucionals que tingui en compte la perspectiva de gènere i diversitat, en tot allò que es planifica, impulsa i executa des de l'Ajuntament

El nou equip de govern de l'Ajuntament de Tossa (JxT, Endavant i ERC) ha decidit treballar de forma conjunta en la igualtat d'oportunitats creant una nova àrea per enfocar l'equitat de gènere des de totes les vessants tal com demanden els temps actuals per garantir un equilibri just entre homes i dones en tots els àmbits.

Aquesta nova àrea ha marcat els reptes de mandat en aquesta matèria, amb una perspectiva global i integral basada en els següents punts:

L'avaluació de l'activitat corporativa de l'Ajuntament amb l'objectiu d'alinear el funcionament intern de la pròpia institució i les polítiques públiques que es promoguin en l'àmbit de la igualtat.
El compromís de totes les àrees del nou equip de govern en la implementació de polítiques públiques que contemplin la perspectiva de gènere i diversitat.
Un canvi en les dinàmiques institucionals que tingui en compte la perspectiva de gènere i diversitat, en tot allò que es planifica, impulsa i executa des de l'Ajuntament.
La participació social i política de les dones com a subjecte actiu i protagonista per co-crear les polítiques públiques del municipi.
La divulgació i difusió de totes les accions que en aquesta matèria es portin a terme, amb l'objectiu de sensibilitzar a tota la població de la importància de la consecució d'una igualtat efectiva que farà de la vila de Tossa, un poble equitatiu, pròsper i més humà.

La regidora d'Igualtat, Eva Barnés, explica que amb la missió d'Incorporar la perspectiva de gènere i diversitat a totes les polítiques públiques municipals, tal i com exigeix la llei actual, per visibilitzar les diferències i aconseguir així la igualtat efectiva, es treballarà en aquests 4 àmbits:

L'AJUNTAMENT
Canvi institucional en el que totes les àrees de l'Ajuntament i totes les dinàmiques institucionals incorporen la perspectiva de gènere i diversitat.

LA COMUNITAT
Donar veu a les dones i impulsar la seva participació tant social com política, fomentant la creació de xarxes i la co-creació en polítiques públiques.

EL PLA IGUALTAT
Elaborar, implementar i difondre el Pla d'Igualtat.

LA SENSIBILITZACIÓ
Formar, divulgar i comunicar la importància de la igualtat efectiva per avançar cap a una societat millor.
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/98618_elnouequipdegoverndeto-ahacreatlareadigualtatdegenere-1.htm