logo
Imprimir
30-04-2019 | 14:31hs
•CATALUNYA

CaixaBank tanca el primer trimestre amb 533 milions d'euros de benefici

L'entitat bancària reforça el seu lideratge en banca de particulars i digital

CaixaBank ha registrat un benefici de 533 milions d'euros en el primer trimestre del 2019. Es tracta d'un 24,3% menys que en el mateix període de 2018 a causa de l'absència d'extraordinaris, mentre que en aquests tres mesos han augmentat en gairebé 11.000 milions els recursos de clients. Si no es té en compte l'impacte dels extraordinaris, 193 milions, el resultat de l'entitat bancària hagués crescut un 4,3% entre gener i març.El descens es deu a la reducció dels resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació, com a conseqüència de la venda de Repsol (63 milions), la reclassificació comptable de BFA (76 milions) i la revaloració de la participació de BPI a la cervesera Viacer (54 milions).

El creixement dels ingressos core del negoci, que arriben als 2.027.000 (un increment del 0,9%), impulsen els beneficis, sostinguts per un augment del marge d'interessos del 2,9%, fins als 1.237.000, malgrat el descens de les comissions del 2,2%, fins als 612 milions.

En els resultats trimestrals destaca també la contribució del negoci bancari i assegurador, que puja a 415 milions amb una rendibilitat (ROTE) del 9,9%, mentre que l'aportació del negoci de participacions arriba als 60 milions i la de BPI dels 58 milions.

Creixen un 4,7% les despeses d'administració i amortització recurrents, un augment motivat per l'aposta tecnològica, ja que són les despeses derivades del pla de transformació de la xarxa (les oficines store i el desplegament del servei InTouch).

Al seu torn, els recursos de clients creixen en 10.981.000, fins als 369.463.000, fet que suposa un 3,1% més.
Els recursos en balanç assoleixen els 266.674.000 (2,8% més el 2019), amb un creixement del 3,3% de l'estalvi a la vista, fins als 180.033.000; i els actius sota gestió creixen fins als 97.454.000, un 3,7% més aquest trimestre.

El patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicavs se situa en 66.485.000 d'euros; la qual cosa implica un creixement del 3% respecte del mateix trimestre de l'any passat.
En relació al crèdit, el brut a la clientela se situa en 226.432.000 (+0,8% aquest trimestre), amb un creixement de la cartera sana del 0,9%, 1.952 milions.
El crèdit brut per a l'adquisició d'habitatge ha retrocedit un 0,7% en el trimestre i segueix marcat pel despalanquejament de les famílies, segons assenyala CaixaBank, tot i que destaca que la nova producció de crèdit al consum millora un 6%.

Líder en banca de particulars i digital
En l'apartat de la banca de particulars i banca digital, l'entitat que presideix Jordi Gual reforça el seu lideratge comercial amb una quota de penetració a Espanya del 29,3% i el 32%, respectivament.
Així, l'entitat manté la primera posició en les quotes de mercat dels productes i serveis com la domiciliació de nòmines -4 milions de nòmines domiciliades després de captar un 5% més entre gener i març- i els productes d'estalvi a mitjà i llarg termini.

Pel que fa a la morositat, CaixaBank la redueix fins al 4,6% i els saldos considerats dubtosos baixen 212 milions fins a situar-se en 10.983.000. 
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/89696_caixabanktancaelprimertrime-treamb533milion-deuro-debenefici-2.htm