logo
Imprimir
12-03-2019 | 21:24hs
•LA SELVA

El delegat dels Serveis Territorials del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona, Pere Vila, assisteix al Consell d'Alcaldes de la Selva

Pere Vila i Raül Morales van donar a conèixer el funcionament i els serveis de la Delegació Territorial del Govern

El delegat dels Serveis Territorials del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona, Pere Vila, va assistir al Consell d’Alcaldes de la comarca de la Selva que es va celebrar el dijous passat, dia 8 de març. Pere Vila va assistir-hi acompanyat del director territorial de Presidència a Girona, Raül Morales. Ambdós van donar a conèixer quin és el funcionament i els serveis de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona.

Seguidament es va fer la presentació del Consell Assessor per a l’impuls d’un Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent, que va anar a càrrec del seu president, Lluís Llach. En el marc de la seva intervenció, Llach va donar a conèixer als màxims responsables dels ens locals de la Selva què és el Consell, quines són les seves funcions i el programa d’actuació.

En la segona part d’aquesta sessió amb els alcaldes selvatans es van tractar diversos punts i es va informar de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal del preu públic P-04 de transport escolar, de l’aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2019/2020, de l’aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts individuals de desplaçament (AID) per al curs 2019/2020, de l’aprovació del reglament del servei de menjador escolar del Consell Comarcal de la Selva i finalment de l’aprovació del reglament del servei de transport escolar del Consell Comarcal

En la darrera part de la sessió, es varen tractar propostes dels alcaldes selvatans. El Consell d’Alcaldes va finalitzar amb un torn de precs
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/86881_eldelegatdel-ervei-territorial-delgoverndelageneralitatdecatalunyaagironaperevilaa-i-teixalcon-elldalcalde-dela-elva-1.htm