logo
Imprimir
28-02-2019 | 09:42hs
•LA SELVA

L'Ajuntament de Tossa i l'Associació d'Hostaleria signen un conveni per millorar la qualitat de l'oferta turística

L'objectiu és establir un marc de cooperació i coordinació tot millorant la governança, la creació de nous productes turístics i millorar el control de les accions que es desenvolupin

L'ajuntament i l'Associació Professional d'Empresaris d'Hostaleria de Tossa (APEHT) han signat un conveni per al desenvolupament d'accions de foment de l'activitat d'hostaleria i turisme al municipi. L'objecte del conveni és l'establiment d'un marc de relacions i compromisos entre l'ajuntament i l'associació amb l'objectiu de desenvolupar accions de millora de la qualitat de l'oferta turística de Tossa i de la competitivitat de les empreses locals.

Algunes de les accions serien:
L'actualització constant de les activitats empresarials locals.

Actuacions de promoció i difusió de l'oferta hostalera de Tossa, conjuntament.

Estudis de demanda, de la situació dels negocis d'hostaleria amb l'objectiu de detectar problemes i mancances, i formular propostes d'estratègies i actuacions concretes per a la seva millora.

Accions en relació a la gestió dels serveis bàsics del municipi: via pública, subministraments, manteniment dels espais verds, etc.

Accions en relació a la gestió de serveis avançats: mobilitat; serveis de telecomunicacions; assessorament en matèria de riscos laborals i seguretat i higiene en el treball; altres serveis i instal·lacions compartits.

Ambdues parts constituiran una Comissió de Seguiment, formada per representants designats per l'Ajuntament i representants designats per l'associació per tal de fer un control a les accions que es desenvolupin.
La regidora de Turisme, Mª Àngels Pujals, valora positivament la signatura d'aquest conveni i afirma que "és un primer pas per assolir amb màxima eficàcia els objectius comuns de millores per Tossa a nivell de promoció i cooperació entre les empreses amb seu al municipi".
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/86162_lajuntamentdeto-aila-ociaciodho-taleria-ignenunconvenipermillorarlaqualitatdelofertaturi-tica-1.htm