logo
Imprimir
12-06-2018 | 08:40hs
•ACTUALITAT GIRONA

L'Ajuntament de Girona simplifica la tramitació administrativa de les llicències urbanístiques

El consistori ha aprovat avui una modificació de les ordenances amb la qual s'amplien els supòsits en què només cal presentar una comunicació prèvia

L'Ajuntament de Girona simplificarà la tramitació administrativa de les llicències urbanístiques a través d'una modificació de les ordenances d'edificació municipals. Una de les principals novetats d'aquest canvi, que s'adequa a la normativa urbanística vigent, és que s'ampliaran els supòsits en què només és necessari presentar la comunicació prèvia.

Amb l'entrada en funcionament de la modificació del procediment, s'establirà el règim jurídic de comunicació prèvia, per un costat, en les actuacions que per la seva escassa entitat i dificultat tècnica no requereixin direcció facultativa ni la presentació de documentació tècnica o projecte i, per l'altre, en les obres no incloses dins els actes subjectes a llicències urbanístiques però que atesa la seva complexitat requereixin direcció facultativa i/o presentació de documentació tècnica o projecte.

"Volem que aquesta modificació signifiqui un pas més cap a la simplificació dels tràmits administratius i que ajudin, encara més, a reactivar econòmicament la ciutat, sense descuidar en cap moment el control imprescindible que s'ha d'assegurar des de l'administració per garantir el compliment de la disciplina urbanística", ha explicat el tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Joan Alcalà.

L'aprovació inicial de la modificació del títol I de les ordenances d'edificació municipals vigents, que porta per títol "De la intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl", s'ha fet aquesta tarda per acord de Ple aquesta tarda en el marc del Ple municipal ordinari del mes de juny.
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/72557_lajuntamentdegirona-implificalatramitacioadmini-trativadele-llicencie-urbani-tique--2.htm