logo
Imprimir
23-01-2024 | 14:33hs
•SALUT

L'Hospital d'Olot ha gestionat la primera donació de teixits musculoesquelètics

L'Hospital d'Olot se suma ara a altres centres de la Regió Sanitària de Girona, com l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona i el Santa Caterina de Salt (IAS)

Aquest mes de gener, l'Hospital d'Olot ha assolit un esdeveniment històric en gestionar la primera donació de teixits musculoesquelètics. Aquesta iniciativa representa un avenç significatiu per al centre hospitalari, que, fins ara, havia centrat la seva atenció principalment en la donació de còrnies des del 2018. La diversificació de les donacions és fruit del model de treball en xarxa, que promou i reforça la donació d'òrgans i teixits entre els hospitals de la Regió Sanitària Girona.

La Comissió de Donació i el Programa de Donació de Teixits, establerts per l'Hospital d'Olot, han estat claus per fer possible aquest avenç. El seu treball en equip, que inclou infermeres, metgesses i tècnics de cures auxiliars d'infermeria, ha estat fonamental per a l'èxit d'aquesta primera donació multiteixit, que ha inclòs pell i teixit musculoesquelètic.

La Comissió de Donació, encarregada de gestionar les possibles donacions, ha desenvolupat un protocol d'actuació per al procés de donació de multiteixits a l'Hospital d'Olot. Aquest protocol es basa en la informació, la detecció i l'organització, i actualment és aplicat a tot el centre, especialment a les àrees d'urgències, les unitats d'hospitalització d'aguts i de crònics, i al PADES.

L'èxit d'aquesta iniciativa també ha estat possible gràcies a la sensibilitat del personal assistencial, que, en estreta col·laboració amb les famílies dels pacients, ha facilitat la detecció de possibles donants. Un cop detectats, el Donor Center del Banc de Sang i Teixits es trasllada al centre per dur a terme l'extracció dels teixits.

L'Hospital d'Olot se suma ara a altres centres de la Regió Sanitària de Girona, com l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona i el Santa Caterina de Salt (IAS), com a centre donant de multiteixits, exceptuant les còrnies.

Les dades de donació i trasplantament a Catalunya d'aquest 2023, publicades la setmana passada pel Departament de Salut i l'Organització Catalana de Trasplantament (OCATT), revelen xifres rècord. En el cas de la donació de teixits, s'han registrat 1.878 donants, permetent l'obtenció de 2.718 teixits.

Cal destacar que la donació de còrnies a l'Hospital d'Olot es va iniciar el 2018, com a part del model sectorial implementat a la Regió Sanitària Girona des del 2015. Aquest model promou la col·laboració entre els hospitals comarcals i l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta en la donació i extracció d'òrgans i teixits. El programa de còrnies s'ha estès als hospitals comarcals des del 2017, i actualment cada centre és autònom en tot el procés, des de la detecció dels possibles donants fins a l'extracció de còrnies. Aquesta autonomia ha estat fonamental per agilitzar el procés i minimitzar el temps d'espera per a les famílies dels donants. Durant el 2023, l'Hospital d'Olot va registrar 29 donants de còrnies.
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/227282_lho-pitaldolothage-tionatlaprimeradonaciodeteixit-mu-culoe-queletic--1.htm