logo
Imprimir
28-09-2022 | 09:53hs
•EL RIPOLLèS

Minut de silenci al ple de Ripoll per la noia assassinada a Campdevànol

El plenari ratifica les Línies Fonamentals del Pressupost 2023

El ple de Ripoll va recordar ahir amb un minut de silenci la veïna del municipi que va ser presumptament assassinada per la seva parella a Campdevànol. El plenari va expressar, a més, el seu rebuig a tota violència masclista i va llegir el manifest de l'acte de record que es va fer el passat dijous, per part de les regidores Maria Dolors Vilalta, Chantal Pérez, Anna-Belén Avilés i Rebeca Galavís.

Durant la sessió, presidida pel primer tinent d'alcaldia Josep Maria Creixans per l'absència de l'alcalde, es va donar compte de diversos aspectes com el Pla d'Ajust del segon trimestre de 2022, l'execució trimestral i l'informe de Tresoreria municipal del mateix període. També es van repassar els informes de control financer que es van realitzar durant l'exercici 2021, l'Informe resum anual de l'Ajuntament dels resultats del control intern i el Pla anual de control financer per l'exercici 2022 elaborat per la Intervenció General de l'ens.

El ple va ratificar el decret d'alcaldia d'aprovació de les Línies Fonamentals del Pressupost 2023, elaborades a partir del pressupost de l'exercici 2022, un cop ajustades les noves previsions per la situació i escenaris actuals, tenint en compte el pla pressupostari a mitjà termini i el pla d'ajust. En aquest punt, va votar en contra la regidora no adscrita Sílvia Orriols.

També es va aprovar una rectificació de l'inventari de béns i drets que pertanyen a la corporació a desembre de 2021. Per altra banda, s'aprovava l'inventari i el balanç de situació del patrimoni municipal del sòl i l'habitatge a 21 de desembre de 2021, amb un valor net de 4.274.364,53 euros. Així mateix, es va aprovar el Compte General de l'Ajuntament de l'exercici 2021, integrat pels comptes anuals de l'Ajuntament, de SOMASRSA, del Consorci de Benestar Social del Ripollès, del Museu Etnogràfic i de la Fundació Guifré. En aquest últim punt també es va emetre un vot en contra, el d'Orriols, mentre que la resta eren tots a favor.

Amb l'abstenció dels dos regidors d'Alternativa per Ripoll-CUP es va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 13/2022 en la modalitat de suplement de crèdit. Es dona d'alta un ingrés per indemnitzacions de la companyia d'assegurances de 4.497 euros per a despeses del servei d'enllumenat (2.855 euros) i als serveis esportius (1.642). Es donen de baixa 44.109 euros de la segona fase del carril bicicleta, una partida que s'incorpora a la pavimentació del passeig de Sant Joan, passant a una partida total en aquest concepte de 104.109 euros. També es fa un canvi de partida, incrementant la de l'adequació de la 2a planta de l'Ajuntament en 9.847 euros i donant de baixa una partida d'equips per a processos d'informació. Finalment, s'incrementa la partida de la segona fase dels vestidors del camp de futbol en 165.000 euros, que es finança amb un préstec per inversions.

D'altra banda, el ple de Ripoll també va aprovar l'expedient de la concessió demanial pel condicionament i el servei de gestió, dinamització i explotació de l'espai del Centre d'Acollida Turística (CAT) i el plec de clàusules administratives i econòmiques particulars de l'adjudicació i se sotmet a informació pública. A més, s'inicia el procés de licitació per a l'adjudicació de la concessió administrativa objecte d'aquesta resolució.
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/185732_minutde-ilencialplederipollperlanoiaa-a-inadaacampdevanol-1.htm