logo
Imprimir
20-09-2022 | 14:12hs
•LLEIDA

La Fundació 'la Caixa' augmenta el 42% els ajuts per a entitats socials catalanes en un context marcat per la postpandèmia i la inflació

Del 4 al 27 d’octubre, les entitats de Lleida podran presentar-se a la Convocatòria del Programa d’Ajuts a Projectes Socials, que destinarà 10,5 milions d’euros per impulsar el tercer sector català

. La Fundació ”la Caixa” ha presentat avui a Lleida la Convocatòria del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials de Catalunya, que augmenta la seva dotació el 42% i destinarà 10,5 milions d’euros per impulsar l’acció del tercer sector.

L’increment de la dotació permetrà arribar a més entitats i a més persones en situació de vulnerabilitat en un moment en què, segons l’última Enquesta de Condicions de Vida de l’Idescat, la pobresa i l’exclusió social afecten el 26% de la població catalana, degut a l’encadenament de les crisis provocades per la pandèmia i la inflació.

«Sabem l’esforç extraordinari que estan fent les entitats socials. Per això intensifiquem la nostra col·laboració amb el tercer sector ampliant la dotació i facilitant l’accés als ajuts. Volem ser més a prop que mai de les entitats i les persones en situació de vulnerabilitat, i impulsar el màxim de projectes que impactin en qui més ho necessita», ha explicat el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón.

«En aquests moments complicats hem d’impulsar més que mai les sinèrgies amb les entitats socials. La seva tasca és de vital importància i, gràcies a l’increment tant significatiu del pressupost destinat a aquesta convocatòria, les ajudes arribaran a moltes més entitats, també a entitats locals petites repartides pel nostre territori. Les seves iniciatives serviran per pal·liar moltes necessitats de famílies i persones en situació de vulnerabilitat», ha destacat el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana.

La dotació per a Catalunya augmenta el 42% l’any 2022

Per donar resposta a les necessitats emergents de la societat d’una forma més justa i igualitària, la Convocatòria 2022 del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials de la Fundació ”la Caixa” intensifica els ajuts a persones en situació de vulnerabilitat i a les entitats sense ànim de lucre que les atenen a cada territori, en aquest cas Lleida.

Les entitats socials catalanes poden presentar els seus projectes del 4 al 27 d’octubre d’aquest any en aquesta nova convocatòria, a la qual es destinaran 10,5 milions d’euros, una xifra que augmenta el 42% respecte la del 2021.

L’any passat, el Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials va invertir a Lleida un total de 310.400 euros repartits en 12 projectes que van beneficiar 2.155 persones.

Entre els anys 1999 i 2021, el programa ha impulsat 4.370 projectes a Catalunya, a través dels quals s’ha atès 888.672 persones, amb una aportació acumulada de 94,17 milions d’euros.

Principals novetats de les convocatòries socials el 2022

Les convocatòries socials del 2022 incorporen un nou repartiment de la dotació econòmica, que s’estableix sobre la base de la població de cada comunitat autònoma. Es fomenta també la selecció de projectes a totes les províncies espanyoles.

Altres novetats que s’hi han incorporat són:

L’import màxim que es pot sol·licitar per projecte a la Modalitat 1 passa de 40.000 a 50.000 euros. En la Modalitat 2 es podrà sol·licitar un import a partir de 50.000 euros i fins a 100.000 euros.

Se simplifica el formulari de presentació de projectes per facilitar la participació de totes les entitats.

S’hi poden presentar entitats i delegacions amb conveni vigent en les convocatòries del 2021 del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials. Per fer-ho, és imprescindible justificar, com a mínim, el 50% de l’ajuda concedida el 2021.

Línies prioritàries del programa

Gent gran i reptes derivats de l’envelliment: Promoció de l’autonomia personal i prevenció de la fragilitat i els seus efectes; prevenció i intervenció en situacions de soledat no desitjada, aïllament social i digital; detecció i intervenció en situacions de vulnerabilitat econòmica, i detecció i intervenció davant possibles situacions de vulnerabilitat o maltractament.

Persones amb discapacitat o trastorn mental: Promoció de l’autonomia personal i suport a les activitats de la vida diària; suport psicosocial de persones amb discapacitat o trastorn mental, tenint en compte el seu entorn familiar i relacional; recursos residencials temporals per a persones amb discapacitat o trastorn mental, i accessibilitat universal i accions per combatre la bretxa digital.

Humanització de la salut: Atenció sociosanitària i suport psicosocial a persones en situació de malaltia, en atenció pal·liativa o al final de la seva vida per a la millora de la seva qualitat de vida i la dels seus familiars, i recursos residencials temporals per a persones malaltes i/o els seus familiars.

Lluita contra la pobresa i l’exclusió social: Desenvolupament social i educatiu de la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat i de les seves famílies; inclusió social de persones en risc de pobresa i exclusió; atenció psicosocial a persones en situació d’addicció o de violència, especialment violència de gènere, i recursos residencials temporals per a persones joves i adultes en procés d’inclusió social.

Inserció sociolaboral: Formació per a la millora de l’ocupabilitat de persones amb discapacitat o trastorn mental i col·lectius vulnerables; suport als processos d’inserció laboral a l’empresa ordinària, així com a la promoció de l’autoocupació, i acompanyament a les persones en el context d’empreses d’inserció i centres especials d’ocupació.

Interculturalitat i acció social: Processos comunitaris que promoguin el respecte i els valors de la comunitat; gestió de la diversitat i mediació comunitària, i educació i prevenció de conductes relacionades amb les addiccions i la violència.

Un programa d’ajuts amb més de 20 anys d’història

Entre els anys 1999 i 2021, el Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials ha impulsat més de 19.000 projectes a tot Espanya, a través dels quals s’ha atès 8,7 milions de persones. Tot això, amb un pressupost global de 383 milions d’euros. La iniciativa, desenvolupada juntament amb el tercer sector, ha repercutit de forma directa en la millora de la qualitat de vida, el benestar i la salut dels participants en els projectes en el conjunt d’Espanya.
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/185061_lafundaciolacaixaaugmentael42el-ajut-peraentitat-ocial-catalane-enuncontextmarcatperlapo-tpandemiailainflacio-1.htm