logo
Imprimir
16-09-2022 | 21:07hs
•LA SELVA

Comencen les obres d'urbanització a l'avinguda de Girona, entre la Llar d'Infants i Camp Quart, a Riudellots de la Selva

El termini d'execució de les obres és de 6 mesos i s'ha adjudicat a l'empresa Rubau Tarrés SAU

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha iniciat les obres d'arranjament del marge del camí de Can Peixant i l'avinguda de Girona. Les obres consisteixen en la construcció d'un mur de contenció en el marge i la formació d'una rampa de vianants per resoldre el desnivell entre els dos vials. En aquest sentit, es crearà una nova vorera al nivell inferior, que donarà continuïtat a la vorera que prové del Centre de dia Lliri Blau, tal com ha explicat l'alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura. En aquesta vorera de nova creació s'hi proposen diversos espais enjardinats i elements de mobiliari urbà que dignificaran l'espai.

En la mateixa actuació hi ha previst situar un pas de vianants que comunicarà la nova vorera amb l'accés a la Llar d'Infants municipal, millorant així, l'accés i la seguretat.

El projecte, que té un pressupost de prop de 310.000 €, contempla el soterrament de les xarxes aèries de telefonia i baixa tensió d'electricitat, la construcció de nous embornals de recollida d'aigua i es millorarà l'enllumenat públic de la zona.

El termini d'execució de les obres és de 6 mesos i s'ha adjudicat a l'empresa Rubau Tarrés SAU.
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/184789_comencenle-obre-durbanitzacioalavingudadegironaentrelallardinfant-icampquartariudellot-dela-elva-2.htm