logo
Imprimir
16-08-2022 | 15:19hs
•ACTUALITAT GIRONA

L’Ajuntament de Girona inicia les obres de substitució del paviment del pavelló municipal de Santa Eugènia

L’Ajuntament de Girona inicia les obres de substitució del paviment del pavelló municipal de Santa Eugènia

L’Ajuntament de Girona ha iniciat aquest mes les obres de substitució de la totalitat del paviment esportiu de la pista del Pavelló Municipal d’Esports de Santa Eugènia, malmès per l’ús intensiu de l’equipament. El paviment del pavelló es va instal·lar l’any 2008 i, amb el pas del temps, els taulers havien perdut consistència en molts punts de la pista, fet que provocava alteracions en la trajectòria normal de les pilotes. Amb aquesta renovació, es busca millorar les prestacions de la pista i les activitats esportives que s’hi desenvolupen.

“Comencem unes obres enfocades a garantir equipaments esportius de qualitat arreu de la ciutat. Es tracta d’unes actuacions de manteniment que repercutiran positivament tant en la pràctica esportiva de tota la ciutadania, com en el mateix barri de Santa Eugènia, ja que és un pavelló amb una gran activitat i utilitzat per nombroses entitats esportives. Esperem que la pista es pugui posar de nou en funcionament de cara a l’inici del curs acadèmic”, ha explicat el regidor d’Urbanisme i Activitats del consistori, Lluís Martí.

Les actuacions consisteixen en el desmuntatge i retirada del paviment existent, inclosos el sòcol, els perfils d’acabament de la pista i les rampes d’entrada; així com en els treballs de preparació i reparació de la base actual, de manera que compleixi amb les característiques necessàries per rebre el nou paviment.

A més, es prepararà l’espai per evitar problemes d’humitats procedents del subsòl. En aquest sentit, s’aplicarà un tractament per capil·laritat a la superfície de la base de formigó actual, mitjançant una imprimació amb base de resines sintètiques i, sobre la base de formigó ja reparada de la pista, s’hi instal·larà una làmina impermeabilitzadora. El nou paviment vinílic esportiu serà per a ús multiesportiu, apte per a la pràctica de bàsquet, handbol, futbol sala i voleibol.

Les obres, que tenen un termini previst d’execució de 4 setmanes, s’han adjudicat a l’empresa Sportan SL per un import de 143.523,70 euros (IVA inclòs). Els treballs es porten a terme en període estival per evitar que coincideixin amb el curs escolar, quan les entitats esportives de la ciutat fan un major ús de la instal·lació.
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/182003_lajuntamentdegironainiciale-obre-de-ub-tituciodelpavimentdelpavellomunicipalde-antaeugenia-1.htm