logo
Imprimir
10-11-2021 | 13:02hs
•SALUT

Acord entre COF Girona i l'Associació Contra el Càncer per treballar conjuntament en la lluita contra el càncer

Durant el 2020 l'Associació Contra el Càncer a Girona ha atès 993 persones afectades per la malaltia

L'Associació Contra el Càncer a Girona i el Col·legi de Farmacèutics de Girona han renovat l'acord de col·laboració que els vinculava per seguir treballant conjuntament en la lluita contra el càncer.

L'esmentat acord marc, signat en el matí del dimecres 3 de novembre, té com a objecte fixar l'àmbit d'actuació entre totes dues entitats en relació amb qualsevol activitat orientada a la lluita contra el càncer.

L'acte, que ha tingut lloc en la seu del Col·legi de Farmacèutics de Girona, ha comptat amb l'assistència de la presidenta del Col·legi, Rosa Núria Aleixandre, i en representació de l'Associació Contra el Càncer a Girona, la presidenta de l'entitat, Isabel Alejandro, i la representant de Consell Provincial, Laura Franch.

L'acord inclou també, entre altres, el programa 'La teva salut és el primer', dirigit a facilitar l'adopció d'estils de vida saludables, a través de la divulgació de missatges de prevenció i detecció precoç del càncer i conferències o jornades informatives sobre temes relacionats.

El present acord marc de col·laboració s'executarà anualment i de manera prorrogable mitjançant convenis expressos per a cada activitat o campanya que es proposi per a dur a terme per les parts signants.
 

L'Associació Contra el Càncer, 68 anys d'experiència en la lluita contra el càncer
L'Associació Contra el Càncer és l'entitat de referència en la lluita contra el càncer des de fa 68 anys. Dedica els seus esforços a mostrar la realitat del càncer a Catalunya, detectar àrees de millora i posar en marxa un procés de transformació social que permeti corregir-les per obtenir un abordatge del càncer integral i multidisciplinari.

Forma part del seu ADN estar al costat de les persones, i per això el seu treball s'orienta a ajudar-les a prevenir el càncer; estar amb elles i les seves famílies durant el procés de la malaltia si se li diagnostica; i millorar el seu futur amb l'impuls de la investigació oncològica.

En aquest sentit, a través de la seva Fundació Científica, l'Associació aglutina la demanda social d'investigació contra el càncer, finançant per concurs públic programes d'investigació científica oncològica de qualitat. Ara com ara, és l'entitat social i privada que més fons destina a investigar el càncer: a Catalunya, ha invertit 28,8M€ en 106 projectes d'investigació.

Integra a pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen units per prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades i finançar projectes d'investigació oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer. A Girona, l'Associació Contra el Càncer està estructurada en 38 delegacions locals, compta amb més de 178 persones voluntàries, 4.536 socis i sòcies i 14 professionals.

Durant el 2020 l'Associació Contra el Càncer a Girona ha atès 993 persones afectades per la malaltia.
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/159939_acordentrecofgironaila-ociaciocontraelcancerpertreballarconjuntamentenlalluitacontraelcancer-1.htm