logo
Imprimir
22-07-2021 | 22:04hs
• OLOT 'CIUTAT DELS DETALLS'

L'Ajuntament d'Olot destinarà 200.000 € a la construcció dels nous vestidors de l'Institut la Garrotxa

S'ha aprovat en el ple de l'Ajuntament d'Olot d'aquest mes de juliol en el qual també s'ha donat compte del fons de contingència extraordinària per donar resposta a les necessitats de la ciutat arran la COVID-19

El ple de l'Ajuntament d'Olot d'aquest mes de juliol ha aprovat per unanimitat el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per a la construcció de nous vestidors i més espais a l'Institut Garrotxa.

D'aquesta manera, el Consistori inclou en el pressupost de l'any 2022 una partida de 200.000 euros per fer front als 577.669,32 euros que suposarà aquesta actuació. Amb aquest primer pas de l'Ajuntament d'Olot, el Departament d'Educació contempla redactar el projecte aquest any i la previsió és que les obres puguin començar al llarg del 2022.

El projecte – que actualment està dividit en diverses fases – es va començar a treballar el 2008, però va quedar aturat per la crisi i l'avançament d'altres actuacions que van prioritzar-se per part de l'equip directiu del centre.

Ara, aquest conveni de col·laboració permetrà reprendre de nou el projecte que es desenvoluparà per fases. En primer lloc s'actuarà en la construcció d'uns nous vestidors i, posteriorment, també es contempla realitzar millores i la creació de nous espais polivalents. En total, en aquesta primera fase s'ha previst actuar en un total de 312 metres quadrats de superfície. Actualment més de 300 joves del centre fan ús dels vestidors.

El conveni ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals del plenari de l'Ajuntament d'Olot. En aquest sentit, l'alcalde d'Olot, Pep Berga, ja ha avançat que durant aquest estiu es portaran a terme tot un seguit d'actuacions de millora, conservació i manteniment a tots els centres educatius de la ciutat.

Un altre dels punts que el plenari d'aquest dijous ha aprovat per unanimitat ha estat la proposta de modificació del Pla estratègic de subvencions 2021. Les dues addendes contemplen, d'una banda, una línia d'ajuts a les AMIPES per finançar l'organització d'activitats educatives dirigides a alumnes de segon cicle infantil i de primària durant els dies que els centres d'ensenyament han fet jornada continuada i, de l'altra, una nova línia de subvencions, de com a màxim 3.000 euros, dirigides a propietaris o promotors que vulguin emprendre reformes d'edificis del Nucli Antic de la ciutat i millorar els immobles en matèria d'adequació, renovació o accessibilitat.

Fons de contingència extraordinari per donar resposta a les necessitats de la ciutat arran la COVID-19

Paral·lelament, el plenari també ha donat compte de l'aplicació del fons de contingència extraordinari creat per donar resposta ràpida i eficaç a les necessitats detectades arran la COVID-19. En total, durant el primer semestre del 2021, s'han invertit 779.067,83 euros principalment en àpats i pensions, ajuts als sectors i activitats econòmiques més afectades per la crisi de la pandèmia del coronavirus així com neteges extraordinàries i substitucions de professionals i docents a les escoles. Per altra banda, també s'ha donat llum verda amb la unanimitat de tot el plenari la renovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la gestió del servei de menjador de les escoles bressol d'Olot.

El plenari de l'Ajuntament d'Olot també ha donat compte de l'Informe de la Tresoreria sobre el compliment de la Llei de Morositat i dels pagaments duts a terme pel Consistori i DinàmiG del segon trimestre del 2021. En concret, el període mitjà de pagament de les factures des de la data de conformitat s'ha reduït respecte del darrer trimestre del 2021 situant-se en els 20,45 dies pel que fa a l'Ajuntament d'Olot i 18,52 a DinàmiG.

El ple també ha donat compte del compliment per part de l'Ajuntament d'Olot amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local pel que fa a la limitació de personal eventual que se situa en 2 professionals.

Per altra banda, el plenari també ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern de JuntsxCat, amb el suport d'ERC i l'abstenció de la CUP i el PSC la primera modificació de crèdit del Pressupost Municipal de 2021 i, tot seguit, s'ha aprovat per unanimitat el calendari del contribuent que l'Ajuntament d'Olot ha volgut modificar per acompanyar i ajudar les activitats afectades per la crisi de la COVID-19.

En l'àmbit de neteja de la ciutat, el ple també ha aprovat iniciar l'expedient de contractació per a la licitació del contracte de recollida de residus i neteja viària de la ciutat amb el Consorci SIGMA amb el vot a favor de l'equip de govern (JuntsxCat); l'abstenció d'ERC i la CUP i el vot en contra del PSC.

Paral·lelament, també s'ha donat llum verda per unanimitat les modificacions del reglament del cementiri municipal d'Olot que permetrà habilitar un espai per l'espargiment de cendres, un altre espai per al dol perinatal - pensat per al record per a les famílies que han perdut un nadó durant la gestació o els dies posteriors al naixement - i un espai per enterraments de ritus islàmic.

En l'àrea de Territori, Espai Públic, Medi Ambient i Urbanisme, s'ha donat llum verda a la modificació puntual del POUM al carrer Sant Francesc d'Assís, 7 amb l'abstenció de la CUP i el vot favorable de la resta de grups municipals. Per últim, el plenari ha aprovat per unanimitat les festes locals d'Olot per a l'any que ve i que seran el dijous, 8 de setembre i divendres, 9 de setembre de 2022.

En darrer lloc, en l'apartat de mocions, el plenari de l'Ajuntament d'Olot també ha aprovat per unanimitat la moció del Consell de la Gent Gran de la Garrotxa sobre l'actuació de les entitats bancàries i financeres en la implantació dels nous sistemes de gestió.
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/153300_lajuntamentdolotde-tinara200000euralacon-trucciodel-nou-ve-tidor-delin-titutlagarrotxa-2.htm