logo
Imprimir
12-05-2021 | 19:38hs
•ANDORRA

El Govern d'Andorra aprova el Projecte de llei d’accés electrònic de l’Administració de justícia

El Projecte de llei inclou també la modificació d’alguns articles de la Llei qualificada de la Justícia i de la Llei qualificada d’immigració

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el Projecte de llei d’accés electrònic de l’Administració de justícia, que regula la utilització de les tecnologies de la informació per tal de millorar el servei públic de la justícia. Així doncs, la finalitat d’aquest nou text és agilitzar els procediments de l’Administració de la justícia aplicant les noves tecnologies.

Rossell ha posat en relleu que la regulació de l’aplicació de les noves tecnologies al sistema de l’Administració de justícia és especialment necessària. És per això que el Projecte de llei regula un nou sistema de comunicació i gestió processal mitjançant els sistemes informàtics que permeten la comunicació, la notificació, la consulta i l’arxivament de tots els documents processals que formen l’expedient electrònic al qual poden accedir totes les parts i els tribunals.

El ministre ha explicat que el Projecte de llei es fonamenta en la posada en marxa de la xarxa electrònica de la justícia, que és l’eina informàtica que permet i suporta el funcionament del servei informàtic de gestió i comunicació processal. Aquest servei de titularitat pública és gestionat pel Consell Superior de la Justícia. Precisament, dins d’aquesta xarxa s’alberga la seu electrònica de la justícia, un lloc segur a Internet per fer tràmits telemàtics.

Tal com ha destacat el ministre, es garanteixen els principis d’ús i interès públic, confidencialitat, integritat i seguretat de les dades, les informacions i els serveis que són objecte de comunicació o són al sistema informàtic de gestió i comunicació processal.

En aquest sentit, Josep Maria Rossell ha apuntat que s’estableix que l’accés i utilització de la xarxa electrònica requereix l’ús d’un certificat de signatura electrònica vàlid per garantir la identitat de l’usuari i la seguretat del sistema. S’estableix també que les còpies electròniques tenen el mateix valor i eficàcia que els originals.

A més, el Projecte de llei determina com han de ser les comunicacions mitjançant el sistema informàtic i quins documents conformen l’expedient judicial electrònic i quins no.

Modificacions en les lleis qualificades de la Justícia i Immigració

El Projecte de llei inclou també la modificació d’alguns articles de la Llei qualificada de la Justícia i de la Llei qualificada d’immigració.

En el cas de la Llei qualificada de la Justícia, s’especifica que les notificacions durant els dies inhàbils i el mes d’agost es limiten a les actuacions relacionades amb causes amb pres o altres d’urgents en l’àmbit penal. Alhora, se suprimeix l’atribució dels procediments concursals a la jurisdicció administrativa i la al secció d’Instrucció ordinària coneixerà dels delictes de contraban i tràfic legal de drogues tòxiques que fins a la data estava atribuït a Instrucció especialitzada.

Finalment, s’amplia a dos anys el període de reserva de plaça de les persones que hagin superat les proves teòrica, pràctica i d’idiomes per a batlles i que no hagin estat seleccionades.

Quant a la llei qualificada d’immigració, es redueix el termini, d’un any a tres mesos, de residència efectiva i permanent a Andorra de la persona que pretén reagrupar la seva família. Alhora, es modifiquen els requisits econòmics per a l’obtenció de les autoritzacions sense activitat lucrativa, i les autoritzacions per a professionals amb projecció internacional i per raons d’interès científic, cultural i esportiu.

Es preveu l’entrada en vigor del Projecte de llei d’accés electrònic de l’Administració de justícia al cap de dos anys de la publicació de la normativa per poder dur a terme les adaptacions tecnològiques escaients. No obstant això, les modificacions de les lleis qualificades de la Justícia i d’immigració entren en vigor l’endemà de la seva publicació.
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/149122_elgoverndandorraaprovaelprojectedelleidacce-electronicdeladmini-traciodeju-ticia-1.htm