logo
Imprimir
29-04-2021 | 16:56hs
•ANDORRA

Afers Socials reforça els programes de prevenció i detecció de possibles situacions d’infants i adolescents en risc per “evitar-ne l’agreujament”

Finalment, Jordi Olivé ha explicat que el Servei d’Orientació als Joves en Situació Vulnerable –especialitzat en joves d’entre 16 i 25 anys en situació vulnerable– ofereix un acompanyament i ajudes específiques i individualitzades

La secretària d’Estat d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Teresa Milà –juntament amb el director del Departament d’Infància, Adolescència i Joventut, Jordi Olivé– ha presentat aquest dijous el balanç del 2020 de l’Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència; de l’Àrea del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) La Gavernera i de l’Àrea de Serveis i Programes per a la Infància, l’Adolescència i la Joventut.

Milà ha posat en relleu la importància d’aquestes àrees –que formen part del Departament d’Infància, Adolescència i Joventut del Ministeri– en la prevenció precoç de les possibles situacions de risc. Precisament, Teresa Milà i Jordi Olivé han emfatitzat que durant el 2020 i en els primers mesos del 2021 s’han reforçat els programes de prevenció “per detectar quan abans una situació de risc, intervenir el més ràpid possible i evitar-ne l’agreujament”. A més, en el marc de la pandèmia, s’han realitzat totes les gestions prop dels infants, adolescents i joves, així com de les famílies, per continuar amb l’atenció i el seguiment i alhora pal·liar els efectes del confinament.

En aquest sentit, el director del Departament ha recordat que a finals del 2020 es va posar en marxa el telèfon 175, que acompanya i orienta a la ciutadania davant possibles situacions de desprotecció en què poden trobar-se els infants i els adolescents. Una nova línia telefònica gratuïta i activa les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

En paral·lel, també a finals de l’any passat, es van activar el Procediment i protocol de notificació i actuació social de les situacions de risc dels infants i els adolescents (PAS) i el Procediment i protocol d’actuació immediata en casos d’evidència o sospita fonamentada d’abús, agressió sexual o maltractament físic agut contra infants i adolescents (PAI). Dos nous protocols que s’han difós entre els professionals del país que poden detectar situacions de risc.

Així mateix, a principis del 2021 s’ha iniciat la prova pilot d’Units, un nou programa de detecció precoç de situacions de risc centrat especialment en els menors que es troben en la primera infància (0 a 6 anys) o la infància (7 a 12 anys). D’aquesta manera, Units ha començat a funcionar en diverses escoles bressols i centres de primera ensenyança del país, on una tècnica del Ministeri està en contacte permanent amb els professionals educatius i els assessora per detectar i derivar possibles casos de risc en els menors d’edat que atenen a les aules.

Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Pel que fa a l’Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, la secretària d’Estat ha destacat que és l’encarregada d’implantar i aplicar actuacions de prevenció i protecció prop dels infants i els adolescents que es trobin en una situació de risc, tant en l’àmbit individual com en l’àmbit familiar i comunitari.

Dins d’aquesta àrea, Jordi Olivé s’ha referit al Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA), que durant el 2020 ha intervingut en 186 famílies i 263 infants i adolescents. Segons ha explicat Olivé, el 42% dels infants i adolescents atesos l’any passat es trobaven en situacions de negligència en la cura i atenció per part dels seus progenitors o tutors, el 19% van ser atesos per incapacitat paternal i el 16% eren adolescents amb conductes de risc.

Seguint amb l’Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Jordi Olivé ha abordat el Servei Especialitzat d’Adopcions i ha ressaltat el bon funcionament del seguiment post adoptiu, que el 2020 va atendre 44 famílies i 40 infants, adolescents i joves.

Igualment, dins de l’Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, el director ha apuntat que el Servei Especialitzat d’Acolliments Familiars –adreçat a la valoració, l’orientació, l’assessorament i el seguiment de les persones i les famílies acollidores i dels infants i els adolescents acollits–, ha atès un total de 33 infants i adolescents i 26 famílies durant el 2020. Dels 33 infants i adolescents acollits, 27 han sigut acollits en família extensa i 6 en família aliena.

Es ressalta doncs que el nombre d’acolliments familiars és superior al nombre d’infants i adolescents que resten en acolliment residencial al Centre Residencial d’Acció educativa (CRAE) La Gavernera, on al llarg del 2020 hi van arribar a residir 25 infants i adolescents.

Àrea del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) La Gavernera

El CRAE La Gavernera té la finalitat principal d’acollir als menors que es trobin en situació de desemparament.

Entrant al detall, dels 25 infants i adolescents mencionats; 3 eren menors que es trobaven en la primera infància (0 a 6 anys), 3 en la infància (7 a 12 anys) i 19 en l’adolescència (12 a 18 anys). No obstant això, es destaca que des del desembre del 2020 no hi ha menors de primera infància ingressats al CRAE, ja que tots aquests infants es troben en acolliment familiar.

L’Àrea de Serveis i Programes per a la Infància, l’Adolescència i la Joventut

D’altra banda, Olivé s’ha referit a l’Àrea de Serveis i Programes per a la Infància, l’Adolescència i la Joventut, que presta un suport continuat als joves d’edats compreses entre els 12 i els 25 anys que estan o han estat sota la tutela del Govern, o que estan en una situació de vulnerabilitat o de risc d’exclusió social.

Dins d’aquesta àrea es troba l’Espai de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, un servei especialitzat en l’atenció de joves d’entre 16 i 25 anys que estan o han estat sota la tutela de Govern. Es treballa els seus recursos econòmics, familiars, personals, emocionals i socials per a assolir una emancipació plena i efectiva. Durant l’any 2020, l’Espai de Suport als Joves Tutelats i Extutelats ha atès 17 casos entre els diferents programes que ofereix: 12 en acompanyament especialitzat (sense recurs residencial, però necessitat d’acompanyament), 2 en suport d’habitatge temporal, 2 en suport d’habitatge continuat i 1 en jovent tutelat.

Així mateix, en l’Àrea de Serveis i Programes per a la Infància, l’Adolescència i la Joventut es troba el Servei d’Atenció als Adolescents en Risc, que durant el 2020 va atendre 19 adolescents. Es tracta d’un recurs preventiu, comunitari i d’intervenció socioeducativa per adolescents en risc, d’entre els 12 i 16 anys, amb la finalitat de reconduir la seva situació. Els objectius són estimular i potenciar el desenvolupament dels adolescents, el seu aprenentatge i la socialització mitjançant activitats culturals, esportives o educatives.

Finalment, Jordi Olivé ha explicat que el Servei d’Orientació als Joves en Situació Vulnerable –especialitzat en joves d’entre 16 i 25 anys en situació vulnerable– ofereix un acompanyament i ajudes específiques i individualitzades en aspectes bàsics de salut, habitatge, formació, laboral, suport econòmic i lleure. Aquest servei va atendre 56 joves durant el 2020.
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/148542_afer-ocial-reforcael-programe-deprevencioidetecciodepo-ible-ituacion-dinfant-iadole-cent-enri-cperevitar-nelagreujament-1.htm