logo
Imprimir
20-05-2020 | 12:32hs
•LA SELVA

L'Oficina Comarcal d'Habitatge del Consell Comarcal de la Selva ajuda a tramitar la nova subvenció de lloguer pel COVID-19

Aquest dimarts, 19 de maig, ha començat una nova convocatòria d’ajuts de la Generalitat per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19

L'Ofcicina Comarcal d'Habitatge del Consell Comarcal de la Selva ajuda a tramitar la nova subvenció de lloguer pel COVID-19. Aquest dimarts, 19 de maig,  ha començat una nova convocatòria d’ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social que ha provocat en moltes famílies l’emergència sanitària de la COVID-19. Es tracta d’una línia d’ajuts de la Generalitat de Catalunya que tenen l’objectiu de resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer causada per la pandèmia. 

Específicament, aquests ajuts també han de servir per fer front a al devolució dels ajuts transitoris de finançament pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic quan no es puguin fer front. Està adreçat a les persones arrendatàries d’habitatge habitual que s’han vist afectades per l’impacte de la COVID-19, i l’organisme responsable és l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Més informació al web de la Generalitat:  http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c  
Coincidint amb aquesta nova convocatòria d’ajuts, l'Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de la Selva, que pertany al Departament d'Atenció a les Persones assessora i rep consultes dels ciutadans i ciutadanes que vulguin accedir-hi, tal com ha vingut fent durant totes aquestes setmanes.

Per posar-se en contacte es pot fer telefònicament, o bé online: 972842161 o al correu electrònic: habitatge@selva.cat
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/132906_loficinacomarcaldhabitatgedelcon-ellcomarcaldela-elvaajudaatramitarlanova-ubvenciodelloguerpelcovid-19-2.htm