logo
Imprimir
24-03-2020 | 17:13hs
•BAIX EMPORDà

L'Ajuntament de Calonge suspèn les obres públiques i també les obres privades que siguin incompatibles amb les condicions de distanciament d'1,5 metres entre treballadors

Aquestes mesures s'adopten amb l'objectiu de contribuir a la disminució de l'activitat i la circulació de persones per combatre la propagació del COVID-19

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha acordat avui, per decret d'alcaldia, la suspensió de les obres públiques al municipi durant el període en què estigui vigent la declaració de l'estat d'alarma. La suspensió s'aplicarà immediatament a les obres públiques que s'estiguin desenvolupant al municipi, amb l'única excepció d'aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les condicions de seguretat de les persones, materials i de l'espai públic i de forma excepcional s'autoritzarà la continuïtat d'aquelles obres públiques que puguin ser considerades essencials i que la seva suspensió comportaria perjudicis de molt difícil reparació. El decret aprovat avui també acorda la suspensió de les obres de promoció privada que tinguin lloc a la via pública, i també aquelles obres privades l'execució dels quals sigui incompatible amb les condicions i instruccions de distanciament d'1,5 m. entre treballadors, dictaminades per les autoritats competents, així com aquelles on s'incompleixi de forma reiterada i injustificada aquestes instruccions i les aprovades per l'Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals, autonòmiques i l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

En aquest sentit, el Departament de Treball i Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, ha dictaminat la Instrucció TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball. Aquesta instrucció concreta, pel que fa a les mesures de distància entre treballadors i treballadores en els centres de treball que romanguin oberts, sigui perquè són serveis essencials o perquè el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma, no en preveu el tancament, que la separació entre treballadors i treballadores, així com amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d'un metre i mig de distància d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Aquestes mesures s'adopten amb l'objectiu de contribuir a la disminució de l'activitat i la circulació de persones per combatre la propagació del COVID-19.
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/128813_lajuntamentdecalonge-u-penle-obre-publique-itambele-obre-privade-que-iguinincompatible-amble-condicion-dedi-tanciamentd15metre-entretreballador--1.htm