logo
Imprimir
17-01-2020 | 14:45hs
•ACTUALITAT GIRONA

El PSC de Girona reclama al govern mesures per evitar el desbordament de contenidors i la brutícia a la ciutat

Els socialistes presentaran al proper Ple una moció en què reclamen que s'incrementi amb urgència el nombre de contenidors i la freqüència de recollida allà on sigui necessari i que es faci una revisió general del plec actual de cares a preparar el proper contracte de neteja

El grup socialista a l'Ajuntament de Girona reclama al govern municipal que prengui mesures urgents per solucionar els greus problemes que està patint Girona en la neteja viària i la recollida d'escombraries. Per aquest motiu, el PSC portarà al proper Ple ordinari una moció en la qual insta al govern a "fer una revisió general del plec actual per determinar quins són els contenidors per a la recollida selectiva on es produeixen situacions de desbordament, per tal d'esbrinar en quins carrers s'hauria de modificar o bé la freqüència de recollida o bé la distribució de contenidors".

El regidor socialista Quim Ruhí ha recordat que la ciutat està en aquests moments en els darrers mesos de l'actual contracte d'escombraries -un contracte que es va allargar en Junta de Govern Local, sense cap debat amb l'oposició- i que el govern hauria de replantejar-se molt seriosament les necessitats de neteja i recollida d'escombraries. "La nostra conclusió és que el servei de neteja no s'ha adaptat en els darrers anys al creixement de població d'una ciutat que ha traspassat la barrera dels 100.000 habitants ni als canvis en els models de consum", ha afirmat Ruhí. "LLuny de fer créixer el servei per adaptar-lo a les noves circumstàncies, sembla que se l'ha intentat estirar per fer més feina amb els mateixos mitjans humans i materials, i amb els mals resultats que se n'han derivat", ha afegit.

La situació en la neteja viària és tan evident que la pròpia alcaldessa Madrenas l'ha reconegut, tot i que ha responsabilitzat als propis ciutadans acusant-los d'incivisme i ha anunciat que posaria en marxa un mecanisme de vigilància i sancions. Davant d'aquesta postura, en la moció els socialistes retreuen a Madrenas la seva culpabilització del ciutadà, "feta sense cap mena d'autocrítica sobre les condicions en les quals s'està prestant el servei de recollida d'escombraries a la ciutat" i recorden que "molt sovint el motiu que hi hagi escombraries fora dels contenidors és que aquests, que són de càrrega lateral i més petits que l'anterior model, estan plens i no admeten més residus". Ruhí, a més, ha alertat que l'estat de degradació de l'entorn d'algunes ubicacions de contenidors en els darrers mesos perjudica greument la imatge de la ciutat i pot crear en els veïns dels barris afectats un sentiment d'abandonament per part del seu Ajuntament.

Pel que fa a les mesures concretes, la moció dels socialistes proposa que es millori la freqüència de recollida en els casos que sigui necessari; que augmenti la quantitat de contenidors de la fracció que sigui necessària quan es determini la seva insuficiència; que es reforci la neteja dels punts d'ubicació dels contenidors i es posi en marxa un pla d'inversió per a la seva millora i manteniment; que s'incrementi el nombre de recorreguts dels camions per tal que cadascun d'aquests vehicles assumeixi el nombre idoni de contenidors per recollir; que s'incorporin més mitjans materials i humans per millorar la neteja viària de la ciutat; que s'estableixi una rutina de buidatge de papereres després dels caps de setmana en aquells espais de lleure on hi sol haver reunions de ciutadans durant els dies de lleure; que es millori el seguiment del plec de condicions per garantir que el personal i els recursos que es dediquen a la neteja són suficients; que hi hagi una millora i ampliació del sistema de recollida porta a porta i que s'incorporin nous materials informatius als emplaçaments dels contenidors per intentar que disminueixi la quantitat de residus impropis en cadascuna de les fraccions.
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/123458_elp-cdegironareclamaalgovernme-ure-perevitarelde-bordamentdecontenidor-ilabruticiaalaciutat-2.htm