logo
Imprimir
12-12-2019 | 17:37hs
•ANDORRA

El Govern aprova la creació de la Comissió de seguiment de les línies de transport nacional regular de viatgers

La comissió es constitueix com a un òrgan que té l’objectiu d’elevar al Departament d’Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport les seves propostes i suggeriments sobre aspectes del funcionament de les línies, com ara freqüències o tarifes, per reforçar una gestió eficaç dels autobusos

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, la creació de la Comissió de seguiment de les línies de transport nacional regular de viatgers, així com el nomenament dels membres d’aquesta.

La comissió es constitueix com a un òrgan que té l’objectiu d’elevar al Departament d’Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport les seves propostes i suggeriments sobre aspectes del funcionament de les línies, com ara freqüències o tarifes, per reforçar una gestió eficaç dels autobusos.

Precisament per aquest motiu, la comissió queda formada per un membre de cadascuna de les dues empreses adjudicatàries: cinc membres nomenats pels ministeris competents en matèria de medi ambient, educació, ordenament territorial, transports i afers socials; un membre nomenat per la Taula Nacional de Mobilitat; un membre nomenat pels comuns; i un membre assessor de l’eina de gestió de mobilitat intermodal de FEDA.
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/120303_elgovernaprovalacreaciodelacomi-iode-eguimentdele-linie-detran-portnacionalregulardeviatger--1.htm