logo
Imprimir
12-11-2019 | 15:20hs
•LA GARROTXA

Un ple marcat pel seny i l'estalvi econòmic a Sant Joan les Fonts

Finalment, el darrer punt del ple feia referència a la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2.020

Aquest dilluns al matí ha tingut lloc una nova sessió plenària de caràcter extraordinari per tal de sotmetre a aprovació tres únics punts.
El primer, com ja és habitual, fa referència a l'aprovació de l'acta del ple anterior que ha obtingut la totalitat dels vots.

El segon punt ha estat la proposta d'aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel servei de distribució i subministrament d'aigua potable municipal que s'ha aprovat amb l'abstenció del grup municipal a l'oposició.

Finalment, el darrer punt del ple feia referència a la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2.020. A grans trets, aquesta modificació dels tributs municipals no suposa un augment de la pressió fiscal, com ho demostra el fet que no hi haurà un increment de la taxa d'escombraries essent vigents les tarifes aprovades per l'exercici 2019, sinó una adequació de la tarifació en matèria de medi ambient per les activitats que es donin d'alta, les que es traslladin de local o aquelles que hagin sofert canvis substancials a nivell ambiental i requereixin una nova llicència i, finalment, en matèria de salut pública, en els casos d'activitats que es desenvolupen en determinats sectors com el carni o el farmacèutic, segons proposta del Consell Comarcal de la Garrotxa.

El tercer punt de l'ordre del dia, relatiu als tributs municipals, s'ha aprovat amb els vots a favor de JuntsXCat i els vots en contra del grup a l'oposició Sant Joan Plural.

Fora de l'ordre del dia i en resposta a una sol·licitud presentada pel grup municipal a l'oposició, l'alcaldessa, Maria Vidal, ha comunicat que finalment l'ajuntament del municipi no es presentarà a la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) promogut per la Generalitat pel període 2020-2024. Aquesta decisió ve motivada pels següents tres punts que ha exposat:

– No tenir garantida l'ajuda màxima que comprèn el 80% de la subvenció i que permetria assumir un cofinançament relaxat.
– L'assumpció de pagaments significatius provinents d'acords presos per l'anterior equip de govern.
– La coherència amb el compromís electoral ens impulsa a destinar els esforços econòmics envers el benestar del dia a dia de les persones treballant en els detalls que revertiran en un augment de la seva qualitat de vida, en la millora dels equipaments existents i en propostes orientades a minimitzar els impactes ambientals com l'adaptació de l'enllumenat públic però no es contempla la possibilitat de grans inversions que podrien comprometre l'actual estabilitat econòmica municipal.
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/114949_unplemarcatpel-enyile-talvieconomica-antjoanle-font--1.htm