logo
Imprimir
06-11-2019 | 14:16hs
•SALUT

Una infermera de neonatologia del Trueta rep la màxima acreditació internacional com a especialista en atenció individualitzada al desenvolupament del nadó

A la Unitat de Neonatologia de l'Hospital Dr. Josep Trueta, aquests darrers anys s'han dut a terme nombrosos canvis en la cura dels nadons i les seves famílies, a banda de diverses activitats de formació, docència i recerca

Montse Reixach, infermera de la Unitat de Medicina Intensiva Pediàtrica i Neonatal de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, ha rebut la màxima acreditació professional com a especialista en atenció individualitzada al desenvolupament del nadó, per part de l'organització internacional NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment, Avaluació i Cura del Desenvolupament Individualitzat del Nadó). Reixach és la primera professional de la Regió Sanitària Girona a rebre aquesta acreditació, que arriba després d'assolir el tercer nivell de la formació reglamentada del programa NIDCAP, i gràcies a la implicació de tot l'equip de la Unitat Neonatal.

La implantació del programa NIDCAP al Trueta

A la Unitat de Neonatologia de l'Hospital Dr. Josep Trueta, aquests darrers anys s'han dut a terme nombrosos canvis en la cura dels nadons i les seves famílies, a banda de diverses activitats de formació, docència i recerca.

La propera acció de l'equip, que es posa en marxa a partir d'ara mateix i que és pionera en el nostre entorn, és aplicar un model de cures que té l'objectiu de millorar el desenvolupament dels nadons prematurs a mitjà i a llarg termini, a través de la planificació individualitzada de les cures.

La professional especialista en NIDCAP col·laborarà amb l'equip realitzant observacions sistemàtiques de les conductes dels nadons i proposant plans de cures individualitzades. També donarà suport a les famílies, fomentant la seva participació en les cures, i vetllarà per mantenir un entorn físic que sigui el més adequat possible a la fase de desenvolupament de cada nadó.
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/113650_unainfermeradeneonatologiadeltruetareplamaximaacreditaciointernacionalcomae-peciali-taenatencioindividualitzadaalde-envolupamentdelnado-1.htm