logo
Imprimir
15-10-2019 | 16:54hs
•ANDORRA

El Govern decreta mesures per garantir els drets de les pòlisses del ram no vida i vida risc d’Assegurances Generals

Els ajuts del Govern a més, han de facilitar la liquiditat de què no disposa l'entitat per a aquests fins

El Govern decreta mesures per ajudar a pal·liar els efectes de la situació de dificultat financera en el negoci de no vida i vida risc d'Assegurances Generals, SA. El Decret, aprovat pel Govern en sessió extraordinària publicat avui mateix al BOPA, té com a objectiu impulsar un programa d'ajuts, un cop identificades les mancances en les seves obligacions d'Assegurances Generals, SA, per tal que els assegurats del ram de no vida i vida risc d'aquesta entitat tinguin els seus drets degudament garantits fins al venciment de les seves pòlisses. Els ajuts del Govern a més, han de facilitar la liquiditat de què no disposa l'entitat per a aquests fins.

Tal com ha explicat en roda de premsa el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, els ajuts es destinaran a les entitats asseguradores andorranes que participen en el pla de contingència de les pòlisses d'assegurança del ram de no vida i vida risc d'Assegurances Generals, SA.

El titular de Finances i Portaveu, Eric Jover, i el director general de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), com a entitat supervisora i de control del mercat d'assegurances i reassegurances del Principat d'Andorra, han apuntat que aquest programa d'ajuts es desenvolupa amb l'objectiu d'abonar les despeses que tindran les entitats asseguradores andorranes per participar en el programa d’absorció de riscos derivats de les pòlisses d'Assegurances Generals, SA i per tal de vetllar per l'interès públic i per salvaguardar l'estabilitat i la reputació del sistema assegurador i reassegurador andorrà i promoure la confiança en aquest sistema. La mateixa entitat asseguradora es fa responsable del rescabalament d'aquests imports en el moment en què disposi de la liquiditat suficient.

Així, l'import de la subvenció del Govern a les entitats asseguradores andorranes que participen en aquest programa d'ajuts, és d'un màxim d'1.550.000 euros. Aquesta xifra estarà aportada per l'Autoritat Financera Andorrana, d'acord amb les dades de preu de mercat facilitades per les companyies. A més, el Govern garanteix un import d'1.450.000 euros per preveure possibles contingències dels pagaments fraccionats de les primes vigents de les assegurances de no vida i vida risc, així com un fons de compensació. En aquest import també s'hi inclou la possibilitat d'absorbir els riscos derivats d'altres tipus de pòlisses en el mateix ram no previstes en la primera línia d'ajuts.

Tal com ha explicat el director general de l'AFA, Ramón López, el passat 16 d'agost l'Autoritat Financera Andorrana, va substituir, com a mesura de control especial, l'òrgan d'administració d'Assegurances Generals, SA nomenant un administrador especial. Aquesta mesura es va dur a terme pels indicis que es tenien que l'entitat asseguradora es trobava en una situació de dificultat financera.

Avui dia, l'entitat Assegurances Generals, SA, donada la seva situació financera, no pot assumir les obligacions derivades dels productes contractats vigents de no vida i vida risc. Per aquest motiu, el Govern, en coordinació amb l'AFA, Assegurances Generals, SA i el sector assegurador, ha decidit desenvolupar un pla de contingència amb l'objectiu que els assegurats del ram no vida i vida risc tinguin els seus drets degudament garantits fins al venciment de les seves pòlisses.
Link:
https://gironanoticies.com/noticia/109123_elgoverndecretame-ure-pergarantirel-dret-dele-poli-e-delramnovidaividari-cda-egurance-general--1.htm